Mở UWIN Trên iPhone Bị Lỗi Trong Quá Trình Hợp Nhất

uwin lỗi, uwin iphone

Hiện tại việc mở ứng dụng UWIN trên iPhone đang bị lỗi. Theo thông báo hợp nhất của IWIN đến ngày 12/03/2021 chính thức đóng cửa chức năng rút tiền của UWIN. Vậy những người chơi đang sử dụng iPhone muốn rút tiền ra khỏi UWIN trong những ngày hợp nhất cần thực hiện những […]